X  Tanca El nostre sensor Davis

període partícula concentració IQA classificació       
actual pm2.5 6.6571 ug/m3 0.7 Goede Luchtkwaliteit
     
actual pm10 7.8857 ug/m3 0.4 Goede Luchtkwaliteit
     

1 hora pm2.5 4.8934 ug/m3 0.5 Goede Luchtkwaliteit
     
1 hora pm10 5.7524 ug/m3 0.3 Goede Luchtkwaliteit
     

3 hores pm2.5 8.0019 ug/m3 0.8 Goede Luchtkwaliteit
     
3 hores pm10 9.1108 ug/m3 0.5 Goede Luchtkwaliteit
     

24 hores pm2.5 10.0549 ug/m3 1.0 Goede Luchtkwaliteit
     
24 hores pm10 10.8462 ug/m3 0.5 Goede Luchtkwaliteit
     

     

classificació IQA pm10 pm2.5 Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Goede Luchtkwaliteit 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
Redelijke Luchtkwaliteit 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Gemiddelde luchtkwaliteit 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
Slechte Luchtkwaliteit 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
Heel Slechte Luchtkwaliteit 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
Extreem slechte Luchtkwaliteit > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  EEA  Índex de qualitat de l’aire     Sensor Davis  Dades del sensor capturades a: 16-05-2022 14:30  Temperatura: 21.3°C Humitat: 61.6% Rosada: 13.7°C